Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Techy

Techy

Wat is een CEO?

Wat is een CEO

Een CEO, oftewel chief executive officer, is de hoogste functionaris in een bedrijf en speelt een cruciale rol in het bepalen en uitvoeren van de strategie van een organisatie. De CEO wordt vaak beschouwd als de leider en het gezicht…