Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Blijft het aantal bedrijven toenemen?

In het eerste kwartaal van 2023 waren er ongeveer 2,1 miljoen bedrijven, een jaar eerder waren dat er 79 duizend minder. Hierbij gaat het vooral om eenmansbedrijven. Al jaren achter elkaar groeit het aantal bedrijven in Nederland. Voor het eerst kwam in 2008 het aantal bedrijven boven een miljoen uit. Hier valt ook de casino branche onder, hiervoor is een betrouwbaar casino aanbod Nederland opgesteld dat je kunt raadplegen.

Het aantal bedrijven met twee of meer werknemers is iets afgenomen. Met 427 duizend bedrijven is dit minder dan 20 procent van alle bedrijven. In het jaar 2022 werden 240.000 bedrijven opgericht, 136.000 bedrijven werden opgeheven. In 2021 is de groei van het aantal bedrijven groter dan in 2022. Deze groei is doorgegaan in de tijd daarna, zodat er nu nog steeds bedrijven bij komen.

Veel nieuwe bedrijven in de bouw

In de bouwsector werden de meeste nieuwe bedrijven opgericht, 11,1 duizend. Veel bedrijven waren eenmansbedrijven, ook organisatieadviesbureaus werden veel opgericht, ruim 8.000 stuks. Verder werden er ook veel bedrijven opgericht in de studiebegeleiding. Opvallend was dat onder de opgeheven bedrijven ook veel organisatieadviesbureaus waren, ook bouwbedrijven met 5.000 stuks waren veel opgeheven. Webwinkels in kleding, paramedische praktijken en ook softwareontwikkelaars stopten veel met hun bedrijf.

Een relatief kleine groep bedrijven heeft meer dan één werkzame persoon. Toch zijn deze bedrijven doorgaans belangrijk voor de economie. 21.000 bedrijven werden opgeheven, terwijl er 17.000 opnieuw werden opgericht. Ook webwinkels met meer dan één persoon werden er meer opgeheven dan opgericht, 3,3 duizend tegen 3 duizend. Webwinkels in huis en tuinartikelen werden het meest opgericht. Het aantal PR bureaus steeg netto het meest, 150 bedrijven.

Jongeren vaker aan het werk

Jongeren zijn in het jaar 2023 meer gaan werken. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2022, zijn er in het laatste kwartaal van 2023 34.000 jongeren meer aan het werk. Bijna 78% van de jongeren van 15 tot 27 jaar had betaald werk. Vooral 15 en 16 jarigen wisten de weg naar betaald werk te vinden. In het begin van de corona pandemie nam het aantal werkenden jongeren af. Sindsdien zijn er alleen maar meer jongeren aan het werk. De leeftijd 25 en 26 jarigen is met 85,1% het meest aan het werk, gemiddeld werken zij 34 uur per week.

Bij de 15 en 16 jarigen was de arbeidsparticipatie het laagst met gemiddeld 9 uren per week. Hier moet bij gezegd worden dat het veelal om scholieren gaat met een bijbaan. Vaak is de arbeidsparticipatie hoger wanneer iemand ouder is, ook worden er dan meer uren per week gewerkt. Zie het als aanmeldbonussen bij casino’s, deze trekken ook spelers aan om te spelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *