Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Categorie Definitie

ICT betekenis

ict betekenis

De afkorting ICT staat voor “Informatie- en Communicatie technologie” en verwijst naar het brede vakgebied dat zich bezighoudt met het gebruik en de toepassing van technologieën om informatie te verwerken, op te slaan, te verzenden en te communiceren. ICT omvat…

VrijMiBo betekenis

vrijmibo betekenis

VrijMiBo is een afkorting van drie woorden die staat voor Vrijdag Middag Borrel. Het is een Nederlandse traditie waarbij collega’s op vrijdagmiddag samenkomen om gezellig te borrelen en de werkweek af te sluiten. De VrijMiBo is een belangrijk onderdeel van…

Entrepeneur betekenis

entrepreneurschap

Entrepreneurschap is een term die verwijst naar het proces van het opzetten en leiden van een eigen bedrijf. Het gaat hierbij om het nemen van risico’s, het creëren van waarde en het zoeken naar nieuwe kansen op de markt. Het…