Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Categorie Kantoor

Een veilig gevoel op de werkvloer

Als ondernemer ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid van je werknemers. Daarom is het ontzettend belangrijk dat je een veilig gevoel kan verzekeren. Met iets simpels als een alarmknop die ingedrukt kan worden bij eventuele onveilige situaties, kun je al…