Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Categorie Online ondernemen

Het belang van data vernietiging

In het tijdperk van digitale informatie is de bescherming van persoonlijke en zakelijke gegevens essentieel geworden. Terwijl technologie evolueert, doen onze methoden voor het opslaan en overdragen van informatie dat ook. Echter, wat gebeurt er met onze oude apparatuur en…

Is de ICT van jouw bedrijf op orde?

Elk bedrijf heeft tegenwoordig een goede ICT-infrastructuur nodig, of je nu een groot of klein bedrijf bent. Technologie is een belangrijk onderdeel geworden in de bedrijfsvoering en computers worden steeds meer gebruikt. Hierdoor moet je vaker checken of de ICT…