Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Categorie Retail

Blijft het aantal bedrijven toenemen?

In het eerste kwartaal van 2023 waren er ongeveer 2,1 miljoen bedrijven, een jaar eerder waren dat er 79 duizend minder. Hierbij gaat het vooral om eenmansbedrijven. Al jaren achter elkaar groeit het aantal bedrijven in Nederland. Voor het eerst…

Fulfilment

wat is fulfilment

Fulfilment, ook wel bekend als orderfulfilment of orderafhandeling. Fulfilment betekent het proces van het volledig verwerken en afhandelen van klantbestellingen. Het omvat alle stappen die nodig zijn om een bestelling vanaf het moment van plaatsing tot aan de uiteindelijke levering…