Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Dit zijn 4 tips om een verzuimgesprek te voeren

Wanneer een werknemer langdurig of vaak ziek is, is het belangrijk om als management een verzuimgesprek te voeren met deze medewerker. Het voeren van deze gesprekken is echter erg lastig, voor zowel de leidinggevende als voor de medewerker. Om ervoor te zorgen dat een verzuimgesprek effectief verloopt en er positief geïnterpreteerd wordt, zijn er een aantal tips die kunnen helpen om dit gesprek goed te voeren. In dit artikel delen we vier tips om een verzuimgesprek goed te voeren.

Bereid je goed voor

Voor ieder gesprek is het belangrijk dat deze goed voorbereid is, dit geldt ook voor het voeren van een verzuimgesprek. Het is belangrijk dat alle relevante informatie bij de hand is, zoals het verzuimpercentage van de medewerker, eventuele eerdere verzuimgesprekken en de reden van het verzuim. Daarnaast is het belangrijk om het doel van het gesprek te onthouden en welke vragen je wilt stellen. Door je goed voor te bereiden, kan het gesprek succesvol afgerond worden en beide partijen tevreden gesteld worden.

Luister actief naar de medewerker

Tijdens een verzuimgesprek is het belangrijk om goed te luisteren naar de medewerker. Geef de medewerker de ruimte om zijn verhaal te doen en stel open vragen om meer informatie te krijgen. Het is belangrijk om te laten zien dat je betrokken bent bij de medewerker en zijn of haar welzijn, dit kun je bereiken door actief te luisteren. Daarnaast kan het helpen om begrip te tonen voor de situatie van de medewerker en te zoeken naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn.

Wees duidelijk over de vervolgstappen

Na het voeren van een verzuimgesprek is het belangrijk om duidelijk te zijn over de vervolgstappen. Maak afspraken met de medewerker over het vervolgtraject en leg deze schriftelijk vast zodat jullie je hier beiden aan kunnen houden. Geef aan wat er van de medewerker wordt verwacht en welke ondersteuning er wordt geboden. Door transparant te zijn over de vervolgstappen, weet de medewerker wat er van hem wordt verwacht en kan hij zich hierop voorbereiden.

Monitor de medewerkerstevredenheid

Een belangrijk doel van het voeren van verzuimgesprekken is om er achter te komen wat de medewerkerstevredenheid is. Door regelmatig te peilen hoe tevreden medewerkers zijn over het verzuimbeleid en de begeleiding die zij ontvangen, kun je tijdig bijsturen en eventuele problemen voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van enquêtes, gesprekken met medewerkers of het organiseren van feedbacksessies. Door de medewerkerstevredenheid te monitoren, kun je het verzuimbeleid continu verbeteren en ervoor zorgen dat medewerkers zich gehoord en gesteund voelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *