Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

FTE betekenis

FTE Betekenis: Een Gids voor Werkgevers en Werknemers

Als je werkt in een bedrijf of organisatie, is de kans groot dat je de term FTE wel eens hebt horen vallen. De afkorting FTE staat voor Fulltime Equivalent, wat een maat is voor de hoeveelheid arbeid die een werknemer levert. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat de afkorting FTE betekenis is en hoe het wordt berekend. En als laatste waarom het belangrijk is voor zowel werkgevers als werknemers.

Parttime – fulltime

Parttime werknemers hebben geen volledige baan en werken geen volledige werkweek en tellen dus niet als 1 FTE. Fulltime werknemers werken wel als eén fte. Je vindt deze term ook vaag terug in de woorden van een vacature.

Wat is FTE?

FTE staat voor Full Time Equivalent, wat letterlijk vertaald betekent: “voltijds equivalent”. Het is een maatstaf voor de hoeveelheid arbeid die een werknemer levert ten opzichte van een volledige werkweek. Een aantal FTE wordt meestal gebruikt om het aantal werknemers in een bedrijf te meten, en kan worden gebruikt om het totale aantal gewerkte uren of de totale loonkosten van een bedrijf te berekenen. Dit wordt altijd ten opzichte van een voltijdse werkweek uitgedrukt. Ook wel fulltime werkweek genoemt van de totale personeelssterkte.

Deze definitie wordt gedefinieerd als de arbeid die een werknemer zou leveren als hij of zij voltijds zou werken, dus een volledige werkweek van 36 of 40 uur. Dit is afhankelijke van de COA. Een werknemer die voltijds werkt, levert een FTE van 1,0. Een werknemer die halftijds werkt, levert een FTE van 0,5. Een werknemer die 24 uur per week werkt, levert een FTE van 0,6.

Waarom is FTE belangrijk?

FTE is belangrijk omdat het werkgevers en werknemers een gemeenschappelijke maatstaf geeft om de hoeveelheid arbeid te meten die een werknemer levert. Het stelt werkgevers in staat om de totale loonkosten te berekenen en de productiviteit te meten. Voor werknemers is het belangrijk omdat de term FTE het hen een idee geeft van hoeveel arbeid er van hen wordt verwacht en wat hun loon zou moeten zijn op basis van de voltijdse week.

FTE Berekenen

Dit kan op verschillende manieren worden berekend, afhankelijk van het type werk en de afspraken tussen werkgever en werknemer. Over het algemeen wordt dit getal berekend op basis van het aantal uur dat een werknemer werkt en het aantal uur dat een voltijdse werknemer in hetzelfde beroep zou werken.

Hier is een voorbeeld: Stel dat een bedrijf een werknemer heeft die 30 u. per week werkt als administratief medewerker. Een voltijdse administratief medewerker werkt 40 u per week. Om het FTE van deze werknemer te berekenen, wordt de formule gebruikt:

FTE = aantal uren dat de werknemer werkt / aantal uren dat een voltijdse werknemer zou werken

FTE = 30 u. per week / 40 u. per w = 0,75 FTE

In dit geval levert de werknemer een FTE van 0,75, wat betekent dat hij of zij 75% van de arbeid levert die een voltijdse administratief medewerker zou leveren.

Voorbeeldberekeningen FTE:

Hieronder staan enkele voorbeelden van parttime werk met de bijbehorende FTE:

  • 16 uur per week = 0,4 FTE: Een werknemer die 16 u. werkt, levert 0,4 u. als de voltijdse werknemer in dezelfde functie 40 u. per week zou werken.
  • 36 uur per week = 0,9 FTE: Een werknemer die 36 u. werkt, levert 0,9 u. als de voltijdse werknemer in dezelfde functie 40 uur per week zou werken.
  • 38 uur per week = 0,95 FTE: Een werknemer die 38 u. werkt, levert 0,95 u. als de voltijdse werknemer in dezelfde functie 40 u. per week zou werken.

Afsluiting

De fulltime eenheid FTE is de rekeneenheid waarmee aangeduid wordt hoeveel aantal werkuren gemaakt worden ten opzichte van een fulltime functie. Ook wordt deze term gebruikt om de precieze omvang van een bedrijf (de personeelssterkte) weer te geven. Bij elkaar opgeteld is dit het totaal aantal uren van een bedrijf.

Vragen en antwoorden

Wat betekent 1 FTE?

1 FTE staat voor 1 fulltime equivalent. Dit betekent dat de werknemer in kwestie werkt voor hetzelfde aantal uren als een voltijdse werknemer in dezelfde functie. In de meeste gevallen werkt een voltijdse werknemer 40 uur per week, wat overeenkomt met 1 FTE.

Is FTE hetzelfde als werkuren?

Nee, FTE en werkuren zijn niet hetzelfde. Dit is een maatstaf die aangeeft hoeveel arbeid een werknemer in vergelijking met een voltijdse werknemer levert. Werkuren verwijzen daarentegen naar het aantal uren dat een werknemer daadwerkelijk op de werkvloer doorbrengt.

Waarom is FTE belangrijk voor werkgevers?

FTE is belangrijk voor werkgevers omdat het hen helpt om de loonkosten te berekenen en de productiviteit van het bedrijf te meten. Het geeft werkgevers een duidelijk inzicht in hoeveel arbeid er van een werknemer wordt verwacht en wat het salaris zou moeten zijn op basis van een volledige werkweek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *