Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Het opstellen van een afvalbeheerplan voor je bedrijf

Overheden, semioverheden en commerciële bedrijven produceren allemaal bedrijfsafval. Afval is in veel gevallen een grondstof, daarom is het zo belangrijk om afval goed te scheiden zodat deze waardevolle grondstoffen in de kringloop blijven. De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd sterk toe. De overheid werkt daarom onder andere samen met het bedrijfsleven, overheden, milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen. Het doel is dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Een economie zonder afval, waarbij gebruik wordt gemaakt van herbruikbare grondstoffen is waar we naartoe werken.

Het opstellen van een afvalbeheerplan begint met het in kaart brengen van je afvalstromen

Als je je bedrijfsafval wilt scheiden is het belangrijk dat je weet welke afvalstromen er vrijkomen in de onderneming. Het kan zijn dat er veel meer plastic of papier/karton vrijkomt in jouw onderneming dan je in eerste instantie denkt. Het is daarom aan te raden om je afval in kaart te brengen.

Als jouw organisatie al actief aan het scheiden is, kan de afvalanalyse ook een effectieve toevoeging zijn. Het kan zo zijn dat niet alle werknemers goed op de hoogte zijn wat bij welke afvalstroom thuishoort en daardoor alsnog recyclebare afvalstromen bij het restafval gooien. Bronscheiding is de beste manier van afval scheiden en draagt bij aan duurzaam ondernemen.

Strategieën voor een effectief afvalbeheerplan

Er zijn verschillende strategieën die kunnen worden toegepast, afhankelijk van het type bedrijf. Hieronder bespreken we enkele afvalbeheerplan strategieën:

Scheid afval aan de bron

Door afval aan de bron te scheiden, kan de effectiviteit van recyclingprocessen worden verhoogd. Dit vereist opleiding en betrokkenheid van medewerkers om ervoor te zorgen dat afval correct wordt gescheiden. Het opzetten van partnerschappen met lokale recyclingbedrijven kan helpen bij het efficiënt beheren van afvalstromen. Deze bedrijven kunnen waardevolle inzichten bieden over de beste praktijken voor afvalsortering en -verwerking.

Software voor het opstellen van een afvalbeheerplan

Het gebruik van technologie, zoals afvalbeheersoftware, kan helpen bij het bijhouden van afvalproductie en het identificeren van gebieden voor verbetering.

Afvalbeheer aanpakken vanuit de productie

Bedrijven kunnen afvalbeheer ook aanpakken vanuit het ontwerpproces van hun producten. Door te kiezen voor materialen die gemakkelijker te recyclen zijn of door producten zo te ontwerpen dat ze langer meegaan, kan de hoeveelheid afval die uiteindelijk geproduceerd wordt, verminderd worden.

Afval centraliseren

Afval scheiden doe je niet alleen, dat doe je samen. Het is daarom belangrijk dat de inzamelmiddelen op een centrale locatie staan. Als de inzamelmiddelen in het zicht staan is het makkelijker om afval daarin weg te gooien. Zet bijvoorbeeld een Multi Afval Container op een locatie waar veel afval vrijkomt zoals een kantine of in de kantoorruimtes.

Informeer je werknemers over het afvalbeheerplan

Naast de juiste inzamelmiddelen die op de juiste locatie staan, is het ook belangrijk dat het personeel op de hoogte is. Wanneer het duidelijk is welke afvalstroom waar weggegooid mag worden, dan is afval scheiden een kleine moeite.

Door medewerkers tijdig te informeren over de afvalstromen en het belang van afval scheiden, gaan ze hier enthousiaster mee aan de slag. Maar ook voor andere inzamelmiddelen is het belangrijk dat je hier goed over communiceert met je werknemers.

Subsidies voor afvalbeheer

Er zijn inderdaad subsidies beschikbaar voor afvalbeheer, hoewel deze afhankelijk zijn van de locatie en het soort bedrijf. Overheden, zowel op lokaal als nationaal niveau, bieden vaak financiële steun of stimuleringsmaatregelen aan bedrijven die investeren in duurzaam afvalbeheer en recyclinginitiatieven.

Advies en samenwerking

Samenwerking tussen verschillende bedrijven en zelfs met overheden en non-profitorganisaties, kan leiden tot meer efficiëntie in afvalbeheer. Door kennis en bronnen te delen, kunnen bedrijven innovatieve oplossingen vinden voor gemeenschappelijke uitdagingen.

Effectief afvalbeheer binnen bedrijven is geen optie meer, maar een noodzaak in onze steeds meer milieubewuste maatschappij. Het vereist een geïntegreerde aanpak die rekening houdt met alle aspecten van afvalproductie en -beheer.

Door deze uitdagingen aan te pakken en te investeren in duurzame afvalbeheerstrategieën, kunnen bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook operationele efficiëntie verbeteren en kosten besparen. Voor meer informatie over hoe uw bedrijf zijn afvalbeheer kan optimaliseren, zijn er tal van bronnen en professionele diensten beschikbaar die u kunnen helpen bij deze transitie naar een duurzamere toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *