Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Het vinden van specialistisch personeel blijft lastig voor bedrijven

De zoektocht naar gekwalificeerd personeel is voor veel bedrijven allerminst bevredigend. Soms staan vacatures maandenlang open. Soms worden ze zelf helemaal niet vervuld. Er zijn nog altijd een paar honderdduizend werklozen in Nederland, maar daar zitten de mensen die bedrijven nodig hebben vaak niet tussen. Voor sommige sectoren is de situatie ronduit zorgelijk, zoals de zorg en het onderwijs. Maar ook bepaalde technische vacatures zijn zeer lastig te vervullen. Gespecialiseerde uitzendbureaus zoals talentmark.com doen hun uiterste best om voor hun klanten de juiste mensen te vinden. Soms lukt dat, maar lang niet altijd.

Jongeren moeten kiezen voor kansrijke beroepen

Het is de kunst om jongeren die nog op de middelbare school zitten te laten kiezen voor beroepen waar veel vraag naar is. Natuurlijk kunnen daarmee vandaag niet vacatures laboratorium analist mee worden vervuld. Maar wellicht wel in de toekomst. Als jongeren een vak kiezen met baangarantie dan kunnen ze direct na het afronden van hun opleiding aan de slag. Maak je daarentegen een verkeerde keuze, dan bestaat het risico dat je al direct nadat je je diploma hebt gehaald moet gaan omscholen omdat je geen werk kunt vinden.

Tekort aan personeel blijft ook de komende jaren aan de orde

Het probleem van een tekort aan personeel zal zich in de nabije toekomst niet oplossen. Er blijven sectoren die kampen met een voortdurend personeelstekort. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat jongeren geen goede keuze maken voor een vervolgopleiding. Het komt ook doordat onderwijs soms niet goed aansluit bij de praktijk. Komt een leerling van school dan mist hij vaak de vaardigheden en kennis waar een bedrijf om zit te springen. Daarom investeren bedrijven steeds vaker voor het zelf opleiden van personeel. Ze nemen iemand aan met de juiste mentaliteit en basis kennis. Deze persoon wordt vervolgens intern opgeleid om zo snel mogelijk in het bedrijf te kunnen meedraaien. De investering verdient een bedrijf meestal vrij makkelijk terug omdat opdrachten kunnen worden aangenomen en uitgevoerd en er dus inkomsten binnenkomen.

Zoeken in het buitenland

Er zijn nog altijd bedrijven die noodgedwongen in het buitenland op zoek gaan naar geschikt personeel. Dit levert dan wel vaak een taalbarrière op, maar ondernemers geven aan niet anders te kunnen. Het werk blijft anders liggen en dat is natuurlijk een forse verliespost. In bepaalde sectoren zoals de horeca en winkels kom je dus steeds vaker personeel tegen dat geen Nederlands spreekt. Was dit vroeger alleen in Amsterdam en andere grote steden, nu komt het ook elders in het land voor. Dit kan een risico zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Maar als er geen andere oplossing is dan kiezen bedrijven er vaak toch voor om deskundigheid van over de grens in dienst te nemen. De overheid wil bepaalde regelingen voor expats echter versoberen, om verdringing van werk voor Nederlandse werknemers te voorkomen. Grote bedrijven die regelmatig buitenlands personeel inhuren, maken zich hier grote zorgen over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *