Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Hoe ga je om met werknemers die niet met elkaar overweg kunnen?

In elke organisatie kunnen conflicten tussen werknemers voorkomen. Of het nu gaat om verschillen in persoonlijkheden, werkstijlen, meningen of om andere redenen. Soms klikken werknemers gewoon niet met elkaar. Wanneer er wrijving ontstaat op de werkvloer, heeft dit invloed op iedereen. Maar deze conflicten kunnen ook kansen bieden voor groei, als ze op een constructieve manier worden aangepakt.

In dit artikel gaan we dieper in op hoe je als werkgever kunt omgaan met werknemers die niet met elkaar overweg kunnen. We zullen bespreken hoe je een mediator kunt worden tussen conflicterende partijen en hoe je een positieve werkomgeving kunt creëren waarin conflicten worden opgelost en productiviteit wordt bevorderd.

Hoe ga je om met werknemers die niet met elkaar overweg kunnen?

Stap 1: Begrijp de aard van het conflict

Het eerste wat je moet doen bij het omgaan met conflicten tussen werknemers, is de aard van het conflict begrijpen. Vaak is het verleidelijk om aannames te maken over wat er speelt, maar het is belangrijk om feiten te verzamelen voordat je conclusies trekt. Luister naar beide partijen en probeer te achterhalen wat de kern van het conflict is.

Zijn er persoonlijke verschillen die tot spanningen leiden? Wordt het conflict veroorzaakt door werkgerelateerde stress of een gebrek aan communicatie? Zijn er externe factoren, zoals een moeilijke klant of een verandering in de bedrijfscultuur, die het conflict verergeren? Door een duidelijk beeld te krijgen van de oorzaken van het conflict, kun je beter bepalen hoe je het kunt oplossen.

Stap 2. Moedig werknemers aan om er samen uit te komen

Als bedrijfsleider wil je dat je werknemers zo zelfstandig mogelijk zijn. Uiteindelijk ben jij hun supervisor of manager – niet hun moeder.

Houd er rekening mee dat reageren op elke klacht van een werknemer de drama alleen maar kan verhogen en de situatie erger kan maken. Als je dat doet, kunnen sommige werknemers zelfs denken dat je partij kiest.

Dat betekent niet dat het aanmoedigen van je team om problemen zelf op te lossen geen enkele vorm van facilitering van jouw kant vereist, vooral als je werknemers hebt die confrontaties vermijden.

Geef begeleiding of gesprekspunten, indien nodig, om elke werknemer te helpen de andere persoon op een positieve manier aan te spreken. Stel niet de verwachting dat jij het probleem voor hen oplost. Je kunt het gesprek faciliteren, maar daar moet je grens liggen.

Gebruik altijd je gezond verstand als het gaat om het aanpakken van werknemersklachten. Overweeg om een gestructureerde aanpak te volgen, zoals deze:

–          Bepaal of de situatie emotioneel beladen is en definieer de ernst van het conflict

–          Nadat je het probleem hebt beoordeeld, praat je, indien nodig, met elke werknemer afzonderlijk om hen te laten weten dat je op de hoogte bent van de situatie

–          Moedig vervolgens open communicatie en oplossing aan tussen de betrokken werknemers. Vraag hen of ze zich op hun gemak voelen om naar de andere werknemer te gaan en het één op één op te lossen

Wanneer mensen samenwerken, zullen er af en toe meningsverschillen ontstaan. Dat is een gegeven. Maar gebrek aan respect is een ander verhaal.

Werknemers die niet met elkaar overweg kunnen, moeten elkaar nog steeds met respect behandelen en moeite doen om naar de andere persoon te luisteren. Het gebruik van woorden zoals “Ik voel” (in plaats van “Jij deed”) kan ook helpen voorkomen dat het gesprek defensief wordt.

Conflictoplossing tussen werknemers hoeft niet noodzakelijk te eindigen in overeenstemming. Soms is het het beste om het erover eens te zijn het oneens te zijn, respectvol. Wanneer dat gebeurt, moeten werknemers erkennen dat er een verschil van mening of aanpak is, en samen een oplossing bedenken over hoe verder te gaan.

Houd de focus op gedrag en problemen in plaats van op mensen.

Stap 3: Word een mediator

Als werkgever kun je een belangrijke rol spelen bij het oplossen van conflicten tussen werknemers. Een van de meest effectieve manieren om dit te doen, is door een mediator te worden tussen de betrokken partijen. Als mediator ben je neutraal en help je de conflicterende werknemers om een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is.

Dit kan inhouden dat je individuele gesprekken voert met de betrokken werknemers om hun kant van het verhaal te horen en te begrijpen. Vervolgens kun je een gezamenlijk gesprek organiseren waarin de werknemers hun standpunten kunnen uiten en samen naar oplossingen kunnen zoeken. Het doel is om tot een compromis te komen dat recht doet aan de belangen van beide partijen en dat de werkrelatie herstelt.

Stap 3: Creëer een positieve werkomgeving

Naast het oplossen van individuele conflicten is het ook belangrijk om te werken aan het creëren van een positieve werkomgeving waarin conflicten worden erkend en aangepakt. Dit kan onder meer inhouden dat je een cultuur van open communicatie en respect bevordert, waarin werknemers zich vrij voelen om hun zorgen te uiten en samen naar oplossingen te zoeken.

Daarnaast kun je investeren in trainingen en workshops over conflictbeheersing en communicatievaardigheden, zodat werknemers de nodige vaardigheden krijgen om conflicten op een constructieve manier aan te pakken. Door te investeren in de ontwikkeling van je werknemers op dit gebied, kun je conflicten voorkomen en een positieve werkomgeving bevorderen.

Stap 4: Zorg voor opvolging

Het oplossen van conflicten is slechts de eerste stap. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er opvolging plaatsvindt om ervoor te zorgen dat de oplossingen die zijn afgesproken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit kan inhouden dat je regelmatig check-ins organiseert met de betrokken werknemers om te bespreken hoe het gaat en of er nog verdere stappen moeten worden genomen.

Daarnaast is het belangrijk om een cultuur van continu leren en verbeteren te bevorderen, waarin werknemers worden aangemoedigd om feedback te geven en samen te werken aan het oplossen van problemen. Op deze manier kun je conflicten in de toekomst voorkomen en een positieve werkomgeving bevorderen waarin werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Het omgaan met werknemers die niet met elkaar overweg kunnen, is een uitdaging waar veel werkgevers mee te maken krijgen. Maar door een mediator te worden tussen conflicterende partijen en te werken aan het creëren van een positieve werkomgeving waarin conflicten worden erkend en aangepakt, kun je conflicten effectief oplossen en een productieve en harmonieuze werkomgeving bevorderen. Met de juiste aanpak kun je conflicten omzetten in kansen voor groei en ontwikkeling, zowel voor individuele werknemers als voor de organisatie als geheel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *