Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Pensioenopbouw: je jaarruimte benutten met fiscaal voordeel

In Nederland bouwt iedereen die hier woont of werkt recht op AOW op. Maar alleen van een AOW is het niet bepaald riant pensioneren. Daarom zijn veel medewerkers in loondienst via hun werkgever aangesloten bij een pensioenfonds, waar ze sparen voor een aanvullend pensioen. De meeste ondernemers (behalve enkele beroepsgroepen die verplichte aansluiting bij een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds kennen) zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw. Hieronder lees je meer over diverse mogelijkheden die ondernemers hebben qua pensioenopbouw en het fiscale voordeel dat het benutten van je jaarruimte biedt.

Geheel zelfstandig regelen (zonder fiscaal voordeel)

Wil je alle vrijheid hebben voor wat betreft je pensioenopbouw? Dan kun je ervoor kiezen spaargeld te beleggen of op een spaarrekening te zetten. Ook is een (versnelde) aflossing van je hypotheek mogelijk. Je kunt hierbij ieder jaar zelf bepalen óf en hoeveel je inlegt, en kunt ook relatief vrij beschikken over het geld. Enige nadeel is dat je geen fiscaal voordeel hebt bij het opzijzetten van geld voor je pensioen.

Fiscaal voordelige lijfrente: je jaarruimte benutten

Wil je vrijheid hebben op het gebied van pensioenopbouw, maar ook profiteren van fiscaal voordeel? Die mogelijkheid biedt je jaarruimte benutten. Dit houdt in dat je een deel van je inkomsten fiscaal mag aftrekken als je het in een lijfrenteproduct stort. Je betaalt er nu geen inkomstenbelasting over. Dat gebeurt pas bij uitkering van de lijfrente gedurende je pensioen. Je jaarruimte is je pensioentekort over het afgelopen kalenderjaar: het pensioenbedrag dat je maximaal mag opbouwen minus het bedrag dat je daadwerkelijk hebt opgebouwd.

Nieuwe pensioenwet biedt verruimde mogelijkheden, waaronder hogere jaarruimte

De nieuwe pensioenwet die in 2023 in werking is getreden biedt diverse verruimde mogelijkheden voor ondernemers om pensioen op te bouwen. Zo kun je nu maar liefst 30 procent (van het bedrag boven de AOW-franchise die 17.545 euro bedraagt in 2024) van je inkomsten opzijzetten. De maximale jaarruimte voor 2024 bedraagt 36.077 euro. Belangrijk: wil je de jaarruimte benutten over een bepaald kalenderjaar, doe dan de premiebetaling of storting uiterlijk 31 december van dat jaar.

Er zijn ook verruimde mogelijkheden als het gaat om het benutten van de jaarruimte van voorgaande jaren, de zogenaamde reserveringsruimte. Vanaf 2023 mag je je jaarruimte (of dus eigenlijk de reserveringsruimte) benutten tot tien jaar nadat deze is ontstaan.

Start zo vroeg mogelijk met pensioenopbouw

De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia behoorlijk veranderd, vooral vanwege de groei van het aantal zzp’ers. Deze groep ondernemers kon tot 2023 fiscaal aantrekkelijk pensioensparen dankzij de FOR, de Fiscale Oudedags Reserve. Maar hiervan maakte slechts elf procent van de zelfstandigen gebruik. De verruimde mogelijkheden om geld opzij te zetten binnen de nieuwe pensioenwet zijn daarom positief te noemen. Hopelijk zetten deze meer ondernemers aan om geld voor de oude dag te sparen. Aangeraden wordt zo vroeg mogelijk te beginnen met pensioenopbouw, om de inleg zoveel mogelijk te kunnen spreiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *