Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Verzuimbegeleiding door de werkgever: dit wordt er van je verwacht

Als een medewerker ziek wordt, dan help je hem of haar het liefst zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk. Als werkgever moet je jouw medewerker begeleiden tijdens het verzuim en de terugkeer naar het werk. Maar wat wordt er van je verwacht? Verzuimspecialist Sazas zet het voor je op een rij.

Wat is verzuimbegeleiding?  
Verzuimbegeleiding is het ondersteunen van een zieke medewerker tijdens verzuim en re-integratie. Dit met als doel de medewerker waar mogelijk zo snel mogelijk weer verantwoord (deels) terug te laten keren naar het werk.

Wat wordt er van jou verwacht tijdens de verzuimbegeleiding?    
Er wordt van jou als werkgever verwacht dat je de verplichtingen over ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie die in de wet staan nakomt. De verplichtingen voor verzuimbegeleiding vind je op twee plekken:

  • In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat dat je moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Ook moet je zorgen voor deskundige ondersteuning en verzuimbegeleiding als een medewerker ziek wordt.
  • In de Wet verbetering poortwachter (Wvp) staan alle stappen die je als werkgever zet voor verzuimbegeleiding en re-integratie.


De Wet verbetering poortwachter: de stappen
De Wet verbetering poortwachter heeft als doel om het aantal medewerkers dat lange tijd ziek is te verminderen. De uitvoering van de wet ligt in handen van de werkgever. Maar zowel de werkgever als de medewerker heeft verplichtingen volgens deze wet. Al vanaf de eerste ziektedag moet de werkgever actieve begeleiding bieden. Samen met de bedrijfsarts en arbodienst wordt gewerkt aan de terugkeer op het werk.

In het kort zijn dit de belangrijkste stappen:
Jaar 1

  • Dag 1                                Ziekmelding
  • Week 6                             Probleemanalyse
  • Week 8                             Plan van aanpak
  • Week 42                           Aanmelden bij UWV
  • Week 46 t/m 52              Eerstejaarsevaluatie                   


Jaar 2

  • Week 88                           Informatiebrief
  • Week 88 t/m 92              WIA-aanvraag
  • Week 104                        WIA-beoordeling

Na twee jaar ziekte: de WIA
Als de medewerker na twee jaar nog ziek is, dan voert UWV een WIA-beoordeling uit. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Bij de WIA-beoordeling kijkt UWV in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is en of hij of zij recht heeft op een WIA-uitkering. Ook kijkt UWV of de werkgever genoeg heeft gedaan voor de re-integratie van de medewerker. Als dit volgens UWV niet zo is, kunnen zij een loonsanctie opleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *