Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Wat is de rol van een preventiemedewerker binnen je organisatie?

Als werkgever heb je met een heel assortiment aan verplichtingen te maken. Een aantal daarvan ligt vastgelegd in de Arbowet, zoals het verzorgen van een veilige en gezonde werkplek voor je medewerkers. In het kader daarvan zijn alle organisaties met werknemers verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. In het geval van minder dan 25 werknemers mag dit de baas zelf zijn, in andere gevallen moet er echt een medewerker voor aangesteld worden die dan op de cursus preventiemedewerker gestuurd kan worden om de juiste kennis en vaardigheden op te doen. Maar wat is eigenlijk de rol van een preventiemedewerker binnen je organisatie? We bespreken het hier.

Veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers

Het hoofddoel van de taken van een preventiemedewerker is het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers binnen de organisatie. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar natuurlijk ook vanuit een moreel perspectief. Je wilt immers als werkgever dat je medewerkers veilig zijn en er geen ongelukken gebeuren. Dat is ook vanuit zakelijk perspectief ‘onhandig’, om het maar zo te zeggen. Door de focus te leggen op een veilige werkomgeving, wordt het risico op arbeidsongevallen en beroepsgerelateerde ziekten verlaagd. Zo bevorder je de gezondheid en het welzijn van werknemers, waardoor resulteert in een lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en als het goed is ook een hogere mate van tevredenheid en betrokkenheid onder het personeel. Werknemers kunnen in principe met vertrouwen en gemoedsrust hun taken uitvoeren, wat bijdraagt aan een gezonde bedrijfscultuur en een positief imago van de organisatie.

De concrete taken van een preventiemedewerker

Uiteraard probeert een preventiemedewerker bovenstaande te realiseren aan de hand van een aantal taken die hij of zij moet uitvoeren. Ten eerste is het aan de preventiemedewerker om een goede risicoanalyse te maken van de werkplek en maatregelen voor te stellen om die risico’s te verminderen of elimineren. Samen met het management van de organisatie stelt de preventiemedewerker een veiligheidsbeleid en procedures op. Daarnaast is het aan de preventiemedewerker om te adviseren om medewerkers te laten voorlichten over risico’s en procedures door middel van trainingen en voorlichtingssessies. Vindt er toch een incident plaats op de werkvloer waarbij de veiligheid en gezondheid in het geding is, dan doet de preventiemedewerker onderzoek naar de oorzaken ervan en rapporteert hij of zij erover bij relevante instanties. Ook werkt de preventiemedewerker samen met arbodiensten en veiligheidsinstanties om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoend aan alle wetgeving en richtlijnen.

De preventiemedewerker is binnen een organisatie dus van onschatbare waarde als het gaat om het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers. Wie gaat anders de voortrekker zijn op dit gebied? Iemand moet immers alle risico’s in kaart brengen en met passende oplossingen daarvan komen. Daarnaast is het ook belangrijk dat iemand er actief voor zorgt dat er een cultuur van bewustzijn en proactief handelen ontstaat binnen de organisatie. Daar zit meer tijd en moeite in dat je wellicht denkt. Als baas of manager kom je hier vaak onvoldoende aan toe. Daarom is een preventiemedewerker niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een zegen voor iedere organisatie die wil dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat is immers in het belang van het personeel, maar zeker ook van de organisatie zelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *